Puukoulut

Massiivipuisia CLT-koulurakennuksia

Puurakenteisten koulujen suosio kasvaa koko ajan. Moni kunta haluaa tarjota koululaisille hyvän ja terveellisen oppimisympäristön, jossa rakennuksen puumateriaalilla on merkittävä rooli. Rakennusten ekologisuus ja vähähiilisyys ovat nousseet myös tärkeäksi valintakriteereiksi materiaalien valinnoissa.

Massiivipuinen ja kotimainen CLT on erinomainen valinta koulujen rakennusmateriaaliksi, sillä se luo hyvän ja terveellisen ympäristön opiskelijoille.

VUORIKADUN KAMPUS, KAJAANI

Kajaanin lukion ja Kainuun ammattiopiston laajennus

Kun Kajaanin lukion tiloihin yhdistettiin Kainuun ammattioppilaitoksen opetustoimintaa, tarvittiin tilamuutosten myötä uudet henkilöstön työ- ja taukotilat. Tätä tarkoitusta varten suunniteltu uusi laajennusosa oli yksi vuoden 2021 Puupalkinto-ehdokkaista.

Rakennus on kokonaan CLT-runkoinen. Detaljisuunnittelussa on hyödynnetty CLT-elementtien tarkkaa esivalmistusta. Rakennus rakennettiin kokonaan sääsuojassa. Uusiutuvan ja läheltä kaadetun hiilivaraston ohella massiivirungon hyvänä puolena ovat rakennusfysikaaliset ja arkkitehtoniset ominaisuudet, minkä ansiosta rakennuksen elinkaari on todennäköisesti pitkä.

VUORIKADUN KAMPUS

Kokonaisala | 740 m2
Valmistuminen | 2020
Tilaaja | Kajaanin kaupungin tilakeskus, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Arkkitehtisuunnittelu | Alt Arkkitehdit Oy, Ville-Pekka Ikola, Tuomas Niemelä, Kalle Vahtera, Antti Karsikas
Pääurakoitsija | Sakela Rakennus Oy
CLT-toimittaja | Crosslam

Lisätietoja Vuorikadun kampuksesta

alt Arkkitehdit Oy | Vuorikatu 2
Puuinfo | Vuorikadun kampus

TUUPALAN KOULU, KUHMO

Suomen ensimmäinen massiivipuuelementeistä valmistettu koulu

Tuupalan koulu on Suomen ensimmäinen massiivipuuelementeistä valmistettu koulu. CLT:n edut tulevat esiin suuressa rakentamisessa. Mittatilaustyönä toimitettavat levyt lyhentävät rakentamisaikaa työmaalla. 

Koulu on suunniteltu ja rakennettu ottaen huomioon Terve talo -kriteerit. Tuupalan työmaalla rakentaminen tapahtui valtavien telttojen sisällä säältä suojassa. Tärkeintä on saada lapsille turvallinen ja terve oppimisympäristö. Tilaa koulussa on 450 peruskoulun ja esiopetuksen oppilaalle opettajineen.

TUUPALAN KOULU

Kokonaisala | 6 165 m2
Valmistuminen | 2018
Tilaaja | Kuhmon kaupunki
Arkkitehtitoimisto | alt Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy
Pääurakoitsija | Rakennusliike Kuoma Oy
CLT-toimittaja | Crosslam

Lisätietoja Tuupalan koulusta

alt Arkkitehdit Oy | Tuupala Elementary – and Preschool
Puuinfo | Tuupalan alakoulu ja päiväkoti

JÄRVENPÄÄN KAMPUS, JÄRVENPÄÄ

Apunasi rakennusprojektin
jokaisessa vaiheessa

Me Crosslamilla olemme olleet toteuttamassa satoja onnistuneita projekteja puukerrostaloista puukouluihin sekä -päiväkoteihin. Autamme ja neuvomme mielellämme miten CLT-materiaalista saadaan kaikki hyödyt käyttöön.