CLT-talot

olohuone maisemaikkuna oulujärvi omakotitalo kajaani crosslam clt

CLT-talojen rakentaminen perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin, tarjoten samalla erinomaisen energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden. CLT-talot ovat myös joustavia ja monipuolisia ratkaisuja erilaisiin rakennustarpeisiin, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon modernissa rakentamisessa.

CLT-TALO, VUOKATTI

Perinteistä modernilla ilmeellä

CLT-oma­ko­ti­ta­lo nuas­jär­ven ran­nal­la Vuo­ka­tis­sa. Ava­rat la­si­pin­nat tuo­vat luon­non lä­hel­le. Ta­lon kau­niit puu­pin­nat ovat so­pu­soin­nus­sa ym­pä­ris­tön kans­sa.

CLT-TALO, KAJAANI

Maisema kuin muuttuva taulu

CLT-ta­lo ou­lu­jär­ven ran­ta­mai­se­mas­sa. Mas­sii­vi­puu­le­vy luo ko­dik­kuut­ta, läm­pöä ja luon­nol­lis­ta kau­neut­ta si­sä­ti­loi­hin.

CLT-TALO, PORI

Pitkän tähtäimen rakentamista

Tä­män unii­kin CLT-ta­lon ra­ken­ta­mi­sen läh­tö­koh­ti­na toi­mi­vat ark­ki­teh­tuu­ri, eko­lo­gi­suus, huol­to­va­paus ja pit­kän täh­täi­men ra­ken­ta­mi­nen.

CLT-TALO, VÄÄKSY

Suunnittelussa on otettu huomioon eri toimintojen sijoittelu

Kun ta­lo on ko­ti, sii­nä on sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka miel­lyt­tä­vät si­nua ja ovat osa si­nun elä­mää­si. Si­tä kaut­ta syn­tyy hy­vä asu­mi­nen.


Apunasi rakennusprojektin
jokaisessa vaiheessa

Me Crosslamilla olemme olleet toteuttamassa satoja onnistuneita projekteja puukerrostaloista puukouluihin sekä -päiväkoteihin. Autamme ja neuvomme mielellämme miten CLT-materiaalista saadaan kaikki hyödyt käyttöön.