Crosslamin tarina

Ennakkoluulottomasta visiosta kotimaan CLT-alan markkinajohtajaksi.

crosslam clt tehdas kuhmo ilmakuva

Kuhmossa elämä on perustunut aina puuhun ja metsään. Puuhun pohjautuva liiketoiminta on ollut avain alueen kehittymiseen jo tervanpolton ajoista lähtien. Puunkäytön muodot ovat muuttuneet ja kehittyneet vuosisatojen aikana monin eri tavoin. Kuhmon metsistä on aina saatu paitsi puutuotteita asumiseen ja elämiseen, myös riistaa, marjoja sekä terveellinen ympäristö – hyvä paikka asua ja elää.

Vuosisatojen perinne
puunjalostuksessa

Puutuotteita on jalostettu Kuhmossa vuosisatojen ajan. Teknologian kehittyessä jalostusastetta on nostettu ja lisätty tasaisesti puun tuottamaa vaurautta ja hyvinvointia ihmisille ja yrityksille. Sahausliiketoiminta on ollut suurin yritystoiminnan osa Kuhmossa jo vuosikymmeniä. Sahauksen ympärille on vähitellen muodostunut yritystoimintaa, joka on hyödyntänyt sahan tuotteita omaan jalostukseensa.

Kuhmoon syntyy puuklusteri

Kuhmoon keskittyi paljon puuteollisuuden osaamista. Sen seurauksena syntyi myös puuhun perustuvaa kehitys- ja koulutustoimintaa ja vertaansa vailla oleva puuklusteri, joka sai vuonna 2014 mukaansa Suomen ensimmäisen CLT-levyjä valmistavan yrityksen, Oy Crosslam Kuhmo Ltd:n.

Crosslamista kasvaa
puurakentamisen kehittäjä

Crosslamin toiminta sai jo alkuvaiheessaan paljon huomiota osakseen ja yritys on ollut merkittävänä tienraivaajana suomalaiselle puurakentamiselle. Ilman Crosslamin panosta kehitys olisi jäänyt muusta Euroopasta pahasti jälkeen. Crosslam on luonut uusia mahdollisuuksia puurakentamiseen ja vahvistanut puun käyttön yleistymistä myös kerrostaloissa. Samalla Crosslam on luonut ympärilleen uutta, puumateriaalia hyödyntävää yritystoimintaa.

Puurakentaminen ja CLT
vahvassa nosteessa

Jo ensimmäisten toimintavuosien aikana saavutukset olivat huomattavia. Helsingin lentoaseman keskeinen rakenne, ravintola Pier Zero sai upean Crosslam CLT -kehyksen vuonna 2015. Sen jälkeen on toteutettu kymmeniä pientaloja, joita on esitelty mm. Laurin Talot ja Sadan Vuoden Talo -televisio-ohjelmissa. Crosslam  CLT -levystä on myös rakennettu useita puukerrostaloja sekä Suomen ensimmäinen CLT-koulu.

Parhaasta kainuulaisesta puusta

Crosslamin tuottama CLT-levy valmistetaan lähialueen raaka-aineesta, joka on lujuusominaisuuksiltaan pohjoisen havumetsävyöhykkeen parhaita.

Käyttämämme raaka-aine luo erinomaiset edellytykset valmistaa näkyviin jääviä puupintoja, mikä onkin yksi Crosslam CLT -levyn vahvuuksia verrattuna muihin rakennuslevyihin. Levyn rakenne yhdessä puun lujuusominaisuuksien kanssa taas takaa vertaansa vailla olevat käyttömahdollisuudet.

Ne tulevat ehkä parhaiten esiin kerrostalorakentamisen uudessa suuntauksessa, tilaelementtirakentamisessa. Tilaelementti on muuttovalmis kerrostalohuoneisto, jonka jäykkyyden sekä kuljetuksen ja asennuksen helppouden takaa juuri Crosslam CLT -levy.

Ekologisesti ja kestävästi
valmistettu Crosslam CLT

Crosslam CLT on markkinoiden ympäristöyställisimpiä rakennusmateriaaleja. Valmistusprosessimme on ollut toimintamme alusta lähtien hiilinegatiivisella tasolla. Kehitämme toimintaamme edelleen kaikilta osiltaan ympäristöystävällisemmäksi. Me haluamme näyttää osaltamme suuntaa ja mallia ekologisessa rakentamisessa.

Kasvutarina kehittyy

Crosslamin tarina kehittyy ja saa kaiken aikaa uusia versoja. Tuo tarina on kiinnostanut Crosslamin toiminnan alusta lähtien. Mukaan on saatu useita kansainvälisesti tunnettuja arkkitehtejä, jopa muusikoita ja mikä tärkeintä, onnellisia uuden puukodin omistajia. Moderni puurakentaminen jatkaa kasvuaan ja Crosslam sen mukana.

Crosslamin tarina on luonut ja luo entistä laajemmin ympärilleen onnellista elämää – niin työntekijöillemme kuin asiakkaillemmekin. Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan Crosslamin tarinaan. Siihen pääsee helposti mukaan. Ota yhteyttä tai tule käymään.