Materiaalipankki

CLT-rakenteiden suunnittelija:

  • tuntee uusimmat puurakennusmääräykset
  • hallitsee eurokoodeihin perustuvat rakenteiden mitoitusmenetelmät
  • hallitsee 3D-mallintamisohjelmien ja tietomallien käytön
  • tuntee Crosslamin CLT-levyn valmistusprosessin ja CLT-levystä rakentamisen

CLT-rakenteiden suunnittelussa tulee noudattaa niihin soveltuvia uusimpia Euronormeja.

Suosittelemme aina tekemään elementtisuunnitelmat 3D-suunnitteluohjelmilla, ja lähettämään työstötiedostot tehtaallemme 3D-solid-dwg -muodossa. Tämä nopeuttaa ohjelmointia tehtaalla ja minimoi virhemahdollisuudet.

Mitoituslaskelmat

Levyn ominaisuudet

Detaljikirjasto

Detaljit ovat viitteellisiä. Kohteen päärakennesuunnittelija vastaa kohteen rakenteiden oikeellisuudesta ja mitoituksesta.

CLT IFC-malli