Kai­jon­har­jun päi­vä­ko­ti

Kaijonharjun päiväkoti on viiden ryhmän pienehkö CLT-rakenteinen päiväkoti Kaijonharjun kaupunginosassa Oulussa, lähellä Linnanmaan kampusta.

Oulun kaupunki tilaajana asetti kunnianhimoiset tavoitteet Kaijonharjun päiväkodille: pilottirakennus suunniteltiin alusta saakka lapsen mittakaavaa sekä pitkän tähtäimen hyvinvointia silmällä pitäen. Kaijonharjun päiväkodissa lapset asetettiin etusijalle niin näkymien, tilojen kuin materiaalivalintojen kautta.


Vähähiilisyyttä ja kemikaalikuorman vähentämistä.

Kaijonharjun päiväkoti on viiden ryhmän pienehkö CLT-rakenteinen päiväkoti Kaijonharjun kaupunginosassa Oulussa, lähellä Linnanmaan kampusta.

Hankkeen tilaaja, Oulun Tilapalvelut, määritteli hankkeen alussa tavoitteet, jotka olivat vähähiilisyys, korkeatasoinen pohjoisiin oloihin soveltuva puuarkkitehtuuri ja kemikaalikuorman vähentäminen lasten tiloissa.

Reunaehtoja suunnittelulle toi myös 1980-luvun asemakaava, josta ei haluttu poiketa aikataulun vuoksi. Tilojen sovittelu kaavan sallimaan rakennusoikeuteen ajoi tehokkaaseen tilankäyttöön ja tilojen monikäyttöisyyteen.

Korkealaatuista, virikkeellistä ja pienimittakaavaista ympäristöä lapsille.

Hankkeen tavoitteena oli luoda korkealaatuista, virikkeellistä ja pienimittakaavaista ympäristöä lapsille. Erityispiirteinä oli puun runsas käyttö sisä- ja ulkotiloissa ja pohjoisen sää- ja valo-olosuhteiden huomioiminen. Rakennuksen paloluokka P3 mahdollisti puun runsaan käytön näkyvissä pinnoissa.

Suojaisan pihataskun alla.

Suojaisan pihataskun suuren katoksen alla voi leikkiä huonollakin säällä. Rakennusmassa koostuu neljästä yksikerroksisesta, samansuuntaisesta harjakattoisesta massasta, jotka muodostavat pienimittakaavaista ympäristöä ympärilleen.

Lasten ryhmätilat sijoittuvat parhaalle paikalle pihan puolelle avautuen aurinkoisiin ilmansuuntiin. Huolto- ja aputilat sijaitsevat pohjoispuolella.

Luontoa kunnioittaen, värikkäästi suunnitellen.

CLT valikoitui runkomateriaaliksi hiilijalan- ja kädenjälkivertailun pohjalta. Hiilijalanjälkeä tutkittiin myös pintamateriaalien osalta ja energiaratkaisuja punnitsemalla.

Pihasuunnittelussa säästettiin tontin suurikokoisia mäntyjä. Männyt luovat pihalle luontaisia varjopaikkoja ja yhdistävät päiväkodin pihan muuhun ympäristöön.

Päiväkodin pohjaratkaisu jakaa lasten tilat kolmeen selkeään kokonaisuuteen, jotka erottuvat pohjaratkaisun lisäksi väriteemoilla toisistaan.

Kylpyhuoneiden kalusteet sointuvat kauniisti pintamateriaalien sävyjen kanssa yhteen. Kiintokalusteet ovat mitoitettu lapsien mukaan.

Kemikaalikuorman huomioiminen suunnittelussa.

Jo hankkeen alussa tilaajan päämääränä oli suunnitella ja toteuttaa Kaijonharjun päiväkoti kiinnittämällä erityishuomiota kemikaalikuorman vähentämiseen.

Sisäilman laatuun vaikuttaa mm. rakennusmateriaaleista vapautuvat yhdisteet tai niistä irtoavat hiukkaset, joiden vaikutuksia ihmisten terveyteen tutkitaan jatkuvasti.

Kemikaalikuorman huomioiminen suunnittelussa on tärkeää etenkin lapsille suunnattujen tilojen suunnittelussa. Etenkin lapset ja nuoret, joiden kehitys on vielä kesken, ovat kaikista herkimpiä kemikaalien vaikutuksille.

Rakennushanke valmistui etuajassa, ja pilotoituja ratkaisuja vähähiilisyyden ja kemikaalikuorman vähentämisen osalta tullaan soveltamaan myös muissa Oulun Tilapalvelujen hankkeissa.


KUVAT: Marc Goodwin. TEKSTI: Arkkitehtitoimisto MUUAN 

Muita vastaavanlaisia kohteita

1 / 1