TOAS Lumipuu

Kohde on Tampereen opiskelija-asuntosäätiön rakennuttamat kaksi 6-kerroksista CLT tilaelementtirakenteista kerrostaloa.

TOAS Lumipuu on Tampereen opiskelija-asuntosäätiön rakennuttamat kaksi kuusikerroksista CLT-tilaelementtirakenteista kerrostaloa. Hanke pohjautui vuoden 2019 opiskelijoille järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun, jonka voittaja Lumipuu-kilpailutyön tekijät olivat arkkitehtiopiskelijat
Aleksi Kraama ja Eero Kuokkanen.


TOAS Lumipuu – arkkitehtuuriopiskelijoiden suunnittelema puukerrostalo opiskelijoille.

Symmetria ja epäsymmetria tasapainottelevat näissä kahdessa harjakattoisessa puukerrostalossa. Rakennusten julkisivussa kiinnitettiin laudoitusten, pellitysten ja muiden yksityiskohtien suunnittelusta erityistä huomioita tilaelementtiratkaisuista syntyvien jatkoskohtien hallintaan.

Sisätiloissa CLT-elementtien runko on voitu jättää näkyviin osassa huoneiden kattopintoja. Lisäksi puun tuntua on saatu luotua tiloihin muun muassa ovien ja ikkunoiden yksityiskohtien ja listoitusten kautta. CLT on näkyvissä myös porrashuoneiden porraselementeissä.

Tampereen uuden raitiotien päätepysäkki sijaitsee alle korttelin päässä.

Rakennukset ovat P2-paloluokkaa ja ne on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Puupintaa on voitu jättää sisätiloissa näkyville palo-osastoittain 20 % katto- tai seinäpinnoista. Akustiselle suunnittelulle erityistä haastetta aiheutti kohteen edestä kulkeva raitiovaunulinja. Tärinäeristyksessä käytettiin hyödyksi betoniperustuksen ja CLT-moduulien liitosta. Rakenne- ja elementtisuunnittelussa myös moduulien keskinäisiä liitoksia ja rakennuksen jäykistämistä tuulirasitusta vastaan tutkittiin tarkkaan ja käytettäviä ratkaisuja kehittäen.

Kohteen tietoja.

 • Sijainti: Tampere Hervanta
 • Alueen käyttötarkoitus: Opiskelija-asunnot
 • Kerrosalaneliömetrit: 5375 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 60 asuntoa
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 6-kerroksinen puukerrostalo 2 kpl
 • Rakennuttaja: TOAS Tampereen opiskelija-asuntosäätiö
 • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit LSV Oy
 • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Tilaelementtien puurakennesuunnittelu:
  Timber Bros Oy

Kuvat: Roope Jakonen
Lähde: Puuinfo Oy

Muita vastaavanlaisia kohteita

1 / 1