Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus

Tämä on Oy CrossLam Kuhmo Ltd:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 21.10.2022. Viimeisin muutos 23.1.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Oy CrossLam Kuhmo Ltd (y-tunnus 2589767-8)
Kivikatu 4 88900 Kuhmo
puh. +358 44 7474 748

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Kivikatu 4 88900 Kuhmo
puh. +358 44 7474 748

3. Rekisterin nimi

Crosslamin palvelujen käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, asiakkuus- tai sopimussuhde tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään Crosslamin palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palveluiden käyttämiseen liittyvien tiedotteiden ja markkinointiviestinnän toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja käyttäjistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi
  • Titteli
  • Markkinointilupa

6. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti digitaalisessa muodossa, manuaalista aineistoa on myös olemassa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista tietolähteistä. Yrityssähköpostiosoitteita voidaan kerätä yritysten kotisivuilta.

Sivusto sisältää kolmansien osapuolten evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä, ennen kuin tietojen keräystä tehdään.

Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät henkilötiedot kävijätilastointi ja -seuranta on selaimen ja internetyhteyden välittämää informaatiota, joka ei välitä tietoa, joka yksilöi kävijän henkilönä. Tietoa ei myöskään käsitellä tai missään vaiheessa yhdistellä siten, että tiedosta tulisi kävijää yksilöivää.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Crosslamin ulkopuolelle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

Voimme käsitellä tietoja IT-palveluissa, jotka toimivat EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyn, jossa henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

9. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka työtehtäviensä suorittamiseksi tarvitsevat oikeuden rekisterin käsittelyyn, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11. Kävijäseuranta

Seuraamme verkkosivujen kävijämäärää Google Analyticsin avulla.

Google Analytics
Googlen seurantapalvelu käyttää toimiakseen evästeitä. Seurantaa ei tapahdu, ennen kuin vierailija sallii kolmannen osapuolen evästeiden käyttämisen.